آزمون نظام مهندسی به طور کلی ماهیت کاربردی و حرفه ای داشته و بیشتر مبتنی بر مباحث عملی در طراحی و نظارت تاسیسات برقی بوده و در سنوات اخیر نیز به سرعت 
در حال عبور از فضای تئوری و نزدیکی به فضای عملیاتی است.

غالب داوطلبانی که صرفا از کتاب و جزوه برای آمادگی در آزمون نظام مهندسی استفاده می کنند یا قبول نمی شوند و یا اینکه احتمال قبولی خود را به شدت کاهش می دهند.
درصد قابل توجهی از پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی، از کتاب راهنمای طراحی و اجرای تاسیسات برقی (راهنمای مبحث ۱۳) تالیف آقای موسسیان و جلدهای اول و 
دوم نشریه ۱۱۰مطرح شده (این منابع «منابع فرعی» خوانده می شود) و قبولی در آزمون بدون تسلط به آنها تقریبا ناممکن است. مشکل اساسی در این منابع اولا حجم 
بسیار بالای آنها (بیش از ۱۵۰۰ صفحه) و در ثانی پراکندگی مطالب و در نهایت آزمون محور نبودن آنهاست.

طبق مطالعه دقیقی که روی آزمون نظام مهندسی سنوات اخیر انجام شده است بیش از یک سوم سوالات آزمون دارای تشابه مفهومی و ساختاری با پرسش های سنوات قبل است. به
عبارت دیگر، بیشترین حجم از سوالات آزمون نظام مهندسی تاسیسات قبلی، صرفا با تسلط بر آزمون سنوات قبل قابل پاسخ گویی است.

در بسیار از موارد دیده می شود که داوطلبان صرفا به دلیل اینکه از نیت و هدف طراح پرسش اطلاع نداشته اند، از پاسخ به پرسش باز مانده اند. در واقع بسیار پیش آمده
که در حل آزمون ها، که داوطلبان دانش علمی لازم برای پاسخ را پرسش را داشته اند اما تنها به دلیل عدم اطلاع از ریزه کاری خاص پرسش، پاسخ اشتباه داده اند.

در این سایت سعی بر این شده که با حل تشریحی سوالات نظام مهندسی دوره های قبل و همچنین برگزاری آزمونهای آنلاین بتواند در پیشرفت و قبولی داوطلبان نظام مهندسی تاسیسات برقی
 تاثیر بسزایی داشته باشد.

حل تشریحی سوالات نظام مهندسی برق:

طبق مطالعه دقیقی که روی آزمون نظام مهندسی سنوات اخیر انجام شده است بیش از یک سوم سوالات آزمون دارای تشابه مفهومی و ساختاری با پرسش های سنوات قبل است. به عبارت دیگر، بیشترین حجم از سوالات آزمون نظام مهندسی تاسیسات قبلی، صرفا با تسلط بر آزمون سنوات قبل قابل پاسخ گویی است.

دانلود فایل پی دی اف حل تشریحی سوالات نظام مهندسی برق دوره های قبل:

جهت داشتن فایل حل تشریحی سوالات نظام مهندسی برق و مرور حل تشریحی سوالات می توانید در این بخش به دانلود فایلها بصورت فرمت پی دی اف اقدام کنید.

دانلود سوالات نظام مهندسی برق دوره های قبل:

جهت داشتن سوالات نظام مهندسی برق و آشنا شدن با نمونه سوالات دوره های قبل می توانید در این بخش اقدام کنید.

 1. دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی اسفندماه 95(طراحی)

 2. دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی اسفندماه 95(نظارت)

 3. دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی شهریورماه 95

 4. دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی بهمن ماه 94

 5. دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی مردادماه 94

 6. دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی آبان ماه 93

 7. دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی خردادماه 93

 8. دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی آذرماه 92

 9. دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی اسفندماه 91

 10. دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی شهریورماه 91

 11. دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی آذرماه 90

 12. دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی اسفندماه 89

 13. دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی خردادماه 89

 14. دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی اسفندماه 87

 15. دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی شهریورماه 87

 16. دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی آذرماه 84

 17. دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی بهمن ماه 83

منابع آزمون نظام مهندسی برق:

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان تاسیسات برق(پایه سه)-نظارت

  قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد 
  اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همين وب‌سايت) 
  مبحث اول: تعاریف (۱۳۹۲)
  مبحث دوم: نظامات اداری (۱۳۸۴)
  مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)
  مبحث دوازدهم:  ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)
  مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها (۱۳۹۵)
  مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکانبرقی (۱۳۹۲)
  مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)
  مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
  مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان (۱۳۹۲)
  کتابهای راهنماي مباحث مقررات ملّي ساختمان
  نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
  اطلاعات عمومی تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر
  مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان‌ها
   
  تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان است.
  تذكر۲: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.
  تذكر۳:در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني از جمله كتابهاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

  مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان تاسیسات برق(پایه سه)-طراحی

  قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ 
  هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همين وب‌سايت9)
  مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)
  مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها (۱۳۹۵)
  مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکانبرقی (۱۳۹۲)
  مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)
  مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
  مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمانها (۱۳۹۲)
  کتابهای راهنماي مباحث مقررات ملّي ساختمان
  نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
  اطلاعات عمومی تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر
  مسائل مربوط به طراحی تاسیسات برقی در ساختمان‌ها
  
  تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان است.
  تذكر۲: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل است.
  تذكر۳:در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني از جمله كتابهاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل است.	
  

اهمیت و ضرورت شرکت در آزمون های آزمایشی نظام مهندسی برق

شاید بسیاری از شما داوطلبین گرامی آزمون نظام مهندسی برق از خود بپرسید که آیا این آزمون آزمایشی واقعاَ فایده و اثری دارد در پاسخ شما باید گفت:بله، شرکت در آزمون های آزمایشی اهمیت بسیار ویژهای دارد زیرا:

  وقتی داوطلب می داند که آموخته های او در موعد معینی مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد مطالعات خود را در مقایسه با زمانی که آزمونی نیست با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد داد.

  آزمون آزمایشی، میزان یادگیری و همچنین نقاط ضعف و قوت دانش داوطلبین را مشخص می کند.

  کسب موفقیت و پیشرفت در آزمون های آزمایشی باعث افزایش اعتماد به نفس داوطلب می شود.

ویژگیهای آزمون آزمایشی آنلاین نظام مهندسی برق

 1. دقیقاَ مشابه با آزمون نظام مهندسی در تاریخ و ساعت معینی شروع شده و تا اتمام زمان داوظلب قادر به ارسال پاسخنامه جهت دریافت کارنامه آزمون نخواهد بود.
 2. سوالات از کلیه مباحث خواهد بود.

 3. به سوالات نمره منفی تعلق می گیرد.

 4. بعد از ارسال پاسخنامه داوطلب می تواند کارنامه خود را بصورت آنلاین جهت نتیجه قبولی خود مشاهده کند و قادر به پرینت و یا ذخیره کارنامه بصورت فرمت پی دی اف می باشد.

 5. زمان ثبت نام و تاریخ برگزاری آزمون آنلاین نظام مهندسی برق در همین سایت متعاقباَ اعلام خواهد شد.

 6. ثبت نام در آزمون آموزشی آنلاین نظام مهندسی برق رایگان می باشد.

هر گونه سوال یا پیشنهاد یا انتقاد از بخشهای مختلف سایت دارید می توانید در این قسمت با مدیریت سایت مطرح کرده تا پاسخ مدیریت به ایمیل شما ارسال گردد. با تشکر

ارتباط با مدیریت